Islandske Benedikt Sigurðsson blev på NORAs årsmøde den 3. juni i Nuuk, Grønland, valgt som ny formand. Han afløser grønlandske Tina Jensen.

Nordic Marine Innovation Program 2.0. Under denne overskrift går det nordiske marine innovationsprogram nu ind i en ny fase. Projektforslag i programperiodens første ansøgningsrunde skal indsendes senest 15. september.

Vestnorden er bundet sammen af historien. Det er der ingen tvivl om. Men er de vestnordiske lande også bundet sammen af fremtiden?

Turismen i region er gennemgående præget af fart, eventyr og action. Turismetilbud inkluderer ofte snescootertur, rafting eller sportsfiskeri. Projektet ”Slow Adventure” vil tage turismeudbuddet i en anden retning med en anderledes tilgang.

En regnvåd onsdag aften ved landbrugsforskningsstationen Búnaðarstovan ved Kollafjørður lidt udenfor Færøernes hovedstad Tórshavn mødes 30 hesteentutiaster til et informationsmøde om begrebet hesteturisme.

Der er i øjeblikket over 400 ’døde zoner’ i verdenshavene. Mangel på oxygen og for højt indhold af kemikalier har gjort, at kun begrænset liv er tilbage disse steder. Foruden de mange ’døde zoner’ er endnu flere områder i akut fare for at opnå samme status.

Der vil være mange nye ansigter omkring mødebordet, når NORA den 3.-4. juni 2014 holder sit årsmøde i Nuuk. Delegationerne fra de fire NORA-lande vil således alle tælle nye medlemmer, som er udpeget siden årsmødet på Færøerne i juni 2013.

Nordisk Ministerråd og dets institutioner er centrale aktører i arbejdet med at knytte de nordiske lande sammen i regionale netværk, fortæller Green Growth Webmagazine i sin seneste udgave. I den nordatlantiske del af Norden er det særligt Nordisk Atlantsamarbejde (NORA), som har til opgave at være netværksformidler på tværs af regionen.

I 2014 vil hovedfokus på NORA REGION CONFERENCE være på de nye erhvervsmuligheder, som den digitale udvikling skaber for regionens kystsamfund. Med dette tema er det oplagt, at NORA nu for første gang gennemfører en konference udelukkende på en digital platform. I år bliver det derfor muligt at klikke ind på konferencen uanset, hvor i regionen – eller hvor i verden – du...

Ni nye projekter fik bevilling, da NORAs komité den 3. juni holdt sit årsmøde i Nuuk på Grønland.

NYHEDER FRA REGIONEN

Følg NORA på facebook for at få vores seneste anbefalinger om regionale nyheder og arrangementer

 

Digital technologies hold great promises for sparsely populated and logistically challenged regions like the Arctic. We should aim for a society where our young want to live. High standards of living, yes, a rich cultural scene, yes, but also challenging, creative and high-paying jobs, states Ólavur Ellefsen in this monthly commentary. Ólavur will be one of the presenters at the Digital Arctic Conference to be held this autumn.

Publikationer

Fokus

Nordisk samarbejde

 
Print