NORA REGION CONFERENCE 2015 handler om arrangementsturisme i NORA-regionen. Konferansen skal sette fokus på både lokale arrangement med potensial for å tiltrekke seg besøkende og de omreisende internasjonale arrangement man kan trekke til regionen. Programmet består av en konferansedag i Tórshavn 7. oktober og en workshopdag på Nólsoy 8. oktober. Konferansen er gratis.

NATLOC inviterer til orienteringsløp i forbindelse med NORA-konferansen “Når nisje blir mega,” som avholdes i Tórshavn/Nólsøy 7.-8. Oktober. Man trenger ikke å melde seg på på forhånd, det er bare å møte opp foran Hotel Førøyar 7. Oktober. Starten går kl. 16:30.

I forbindelse med den internasjonale konferansen «Growth in Blue Bio-Economy», i Tórshavn i juni, møttes Sigrún Elsa Smáradóttir (IS), Sigurd I Jákupsstovu (FO) og Birgitte Jacobsen (GL) for å igangsette prosjektet vestnordisk bioøkonomipanel. Panelet skal bestå av fagfolk med variert bakgrunn fra flere sektorer, og skal bl.a. utarbeide en strategi for bioøkonomi i Vestnorden. ...

Nu er der igen mulighed for at søge om støtte til samarbejdsprojekter i Nordatlanten. NORA udlyser nu anden ansøgningsrunde i 2015. Fristen for ansøgninger er 5. oktober 2015.

NORAs nye direktør Ásmundur Guðjónsson deltok på Vestnordisk Råds årsmøte og 30-årsjubileum forrige uke. I sin hilsen til årsmøtet fremhevet han at de særlige vestnordiske utfordringer lett kan bli oversett i det nordiske samarbeidet om ikke de vestnordiske landene engasjerer seg og fremmer dem aktivt.

Når niche bliver til mega, er hovedtanken bag NORAs konference 7. og 8. oktober 2015, der nu åbner for tilmelding. Fokus i konferencen er de muligheder, som arrangementsturisme har i NORA-regionen.

Første runde med prosjektsøknader i 2015 ble behandlet på NORAs årsmøte tidlig i juni. Totalt ni prosjekter fikk bevilget penger, hvorav fire er igangværende, innenfor emner som marine ressurser, universell utforming innen turisme, utslipp fra skip og miljødialog.

På NORAs årsmøte 2-3 juni var delegasjoner fra de fire medlemslandene samlet på Vestmannaøyene i Island bl.a. for å diskutere veien videre for organisasjonens strategiske arbeid i Nord-Atlanteren. Ved siden av den tradisjonelle prosjektstøtten har det strategiske arbeidet blitt tillagt stor vekt de siste årene.

Næringslivet i regionens kystsamfunn har ofte en sterk lokal forankring og er avhengige av å tiltrekke kvalifisert arbeidskraft. Det har gjennom historien bidratt til utviklingen av sine lokalsamfunn lenge før Corporate Social Responsibility (CSR) ble et begrep. Disse bidragene kan være avgjørende for små kystsamfunn, og Nordatlantisk Tankesmie mener derfor at man må...

NYHEDER FRA REGIONEN

Følg NORA på facebook for at få vores seneste anbefalinger om regionale nyheder og arrangementer

 

NORA REGION TRENDS

Publikationer

Fokus

Nordisk samarbejde

 
Print