In November 2014, NORA will launch its annual NORA REGION CONFERENCE. This year it will be noticeably different. The conference topic is Digital Arctic –opportunities offered to the often small and remote coastal communities of the NORA region by new digital technologies – and the conference itself will be digital.

North Atlantic Ocean Cluster Alliance, der blev stiftet med støtte fra NORA, udvider nu deres partnerskab, med deltagere fra USA. Projektlederen konstaterer, at der er stor interesse for deres arbejde i Nordatlanten.

Med midler fra NORA skal samarbeidspartnere forsøke å gjøre Stóra Dímun selvforsynt med energi.

De fire partnerinstitusjonene i det NORA-støttede nettverket FING styrker utdanning og opplæring innen olje og gassektoren. Nå ønsker de sterkere involvering fra næringslivet.

I dagene fra 6. til 10. august blev der for andet år i træk arrangeret North Atlantic Orienteering Championship, NATLOC. Ikke mindre end ni nationer var repræsenteret i konkurrencen, der startede op som et NORA-projekt.

Udviklingen i Arktis har medført en intens genforhandling af relationerne i det nordatlantiske. Et nyt forskningsprojekt har fokus på etableringen af et nordatlantisk fællesskab af selvstændige, ligestillede partnere, set i lyset af områdets historie. I en artikel i Tidsskriftet Grønland analyserer forskerne bag projektet bl.a. Vestnordisk Råds og NORAs roller i den...

Nordic Marine Innovation Program 2.0. Under denne overskrift går det nordiske marine innovationsprogram nu ind i en ny fase. Projektforslag i programperiodens første ansøgningsrunde skal indsendes senest 15. september.

Vestnorden er bundet sammen af historien. Det er der ingen tvivl om. Men er de vestnordiske lande også bundet sammen af fremtiden?

Turismen i region er gennemgående præget af fart, eventyr og action. Turismetilbud inkluderer ofte snescootertur, rafting eller sportsfiskeri. Projektet ”Slow Adventure” vil tage turismeudbuddet i en anden retning med en anderledes tilgang.

Digital Arctic, our 2014 NORA Region Conference, will look at how IT can help overcome the peripheral feature of the NORA region. To what extent does distance matter for online trade? This is a key question.

NYHEDER FRA REGIONEN

Følg NORA på facebook for at få vores seneste anbefalinger om regionale nyheder og arrangementer

 

In rural Iceland there exist some people that still believe that free enterprise will better the infrastructure by filling gaps that are left by the old monopoly company, writes the ICT entrepreneur Björn Davíðsson in this monthly commentary.

Publikationer

Fokus

Nordisk samarbejde

 
Print