Lange afstande og spredt befolkning. Ikke en ideel ramme for et stærkt erhvervsliv. Udfordringerne er mange og dybe, men et nyt NORA-projekt ønsker at konfrontere netop den problemstilling.

NORAs regionale nyhedstjeneste, www.noraregiontrends.org, har den sidste tid haft en stigning i antal besøgende fra Nordens nærmeste nabo i vest, Canada.

De ansatte ved NORAs hovedsekretariat i Tórshavn kunne endnu engang konstatere, at der stadig er stor interesse for at søge om midler til projektsamarbejde i Nordatlanten. Da ansøgningsfristen var udløbet den 3. marts var der i alt 39 ansøgninger i bunken.

Den digitale udvikling skaber nye muligheder for Nordatlanten og Arktis. Muligheder for at skabe nye virksomheder, som selv fra den mest afsides egn i regionen kan levere varer og tjenester til det globale marked. NORA REGION CONFERENCE 2014 sætter fokus på Det digitale Arktis. Konferencen gennemføres – naturligvis – digitalt.

Stor afhængighed af havet. Ressourcebaseret økonomi. Sårbart havmiljø. Lange afstande. Spredt bosættelse. Demografiske udfordringer. Smalt udvalg af eksportvarer. NORAs samarbejde med de vestlige naboer i bl.a. Canada og Skotland tager udgangspunkt i en lang liste over fælles udfordringer

Rapporten fortæller om endnu et aktivt år inden for NORA-samarbejdet. Læs f.eks. om visionerne for et nordatlantisk mediesamarbejde, om NORAs samarbejde med naboerne i vest og om tænketanken Nordatlantisk Tankesmies arbejde i 2013. Årsrapporten giver herudover et overblik over de 16 projekter, som i 2013 fik bevilget støtte fra NORA.

Det kan koste dyrt, når trawlet fra en rejetrawler slæber tungt gennem havet og henover havbunden. Det koster dyrt for miljøet – og det koster dyrt i brændstofsudgifter. Derfor er det med god grund, at et nyt NORA-projekt nu har sat sig for at udvikle et nyt rejetrawl, som skal sikre en optimal vandgennemstrømning og skåne havbunden.

NORA REGION CONFERENCE 2013 zoomede ind på medierne i Nordatlanten og de udfordringer, som medieinstitutionerne i regionen står overfor. NORA er nu færdig med en afrapportering fra konferencen, hvor du kan læse små resumeer af de mange spændende oplæg og paneldebatter, der kendetegnede dagen. NORA håber, at konferencen kan bidrage til at styrke mediesamarbejdet i regionen.

Med frist den 3. marts 2014 indkalder NORA nu projektforslag til samarbejdsprojekter i NORA-regionen. NORA kan give op til DKK 500.000 i støtte om året i tre år, dvs. i alt DKK 1,5 million. Der er stor variation i temaerne for de bevilligede projekter, men fælles for dem alle er, at begreberne samarbejde og nyskabelse står stærkt i ansøgningerne.

Vil du være med til at styrke samarbejdet i Nordatlanten? Sådan spørger vi i det stillingsopslag, som netop er blevet slået op. En stilling som projektkoordinator på hovedsekretariatet i Tórshavn, Færøerne, er nu ledig til besættelse.

NYHEDER FRA REGIONEN

Følg NORA på facebook for at få vores seneste anbefalinger om regionale nyheder og arrangementer

 

“Generalsekretær Dagfinn Høybråten i NMR, fremhevet sist desember NORA som en nytenkende og resultatorienteret nordisk organisasjon. Undertegnede er for tiden medlem i NORAs arbeidsutvalg, og er aktiv i andre nordiske og europeiske samarbeid. Med bakgrunn i en slik erfaring vil jeg her komme med forslag om hvordan NORA skal bli enda mer sentral i det nordiske samarbeidet: Nordatlantiske bransjegrupper.” Med disse ord giver Eirik Fiva, chef for Internasjonalt kontor, Nordland fylkeskommune, i denne måneds udgave af Nordatlantisk kommentar bolden op til en debat om mulige, fremtidige NORA-initiativer.

Publikationer

Fokus

Nordisk samarbejde

 
Print