NORAs nye direktør Ásmundur Guðjónsson deltok på Vestnordisk Råds årsmøte og 30-årsjubileum forrige uke. I sin hilsen til årsmøtet fremhevet han at de særlige vestnordiske utfordringer lett kan bli oversett i det nordiske samarbeidet om ikke de vestnordiske landene engasjerer seg og fremmer dem aktivt.

Når niche bliver til mega, er hovedtanken bag NORAs konference 7. og 8. oktober 2015, der nu åbner for tilmelding. Fokus i konferencen er de muligheder, som arrangementsturisme har i NORA-regionen.

Første runde med prosjektsøknader i 2015 ble behandlet på NORAs årsmøte tidlig i juni. Totalt ni prosjekter fikk bevilget penger, hvorav fire er igangværende, innenfor emner som marine ressurser, universell utforming innen turisme, utslipp fra skip og miljødialog.

På NORAs årsmøte 2-3 juni var delegasjoner fra de fire medlemslandene samlet på Vestmannaøyene i Island bl.a. for å diskutere veien videre for organisasjonens strategiske arbeid i Nord-Atlanteren. Ved siden av den tradisjonelle prosjektstøtten har det strategiske arbeidet blitt tillagt stor vekt de siste årene.

Næringslivet i regionens kystsamfunn har ofte en sterk lokal forankring og er avhengige av å tiltrekke kvalifisert arbeidskraft. Det har gjennom historien bidratt til utviklingen av sine lokalsamfunn lenge før Corporate Social Responsibility (CSR) ble et begrep. Disse bidragene kan være avgjørende for små kystsamfunn, og Nordatlantisk Tankesmie mener derfor at man må...

Norge overtok formannskapet for Nordisk Atlanterhavssamarbeid (NORA) fra Island i forbindelse Årsmøtet 2015, arrangert på Vestmannaøyene den 2. juni. Den nyvalgte norske formann Eirik Fiva er på ingen måte ukjent med organisasjonen.

Et NORA-støttet prosjekt i regi av den nordatlantiske sjøpattedyrkommisjonen (NAMMCO) har utviklet nye manualer som kan tas i bruk av hvalfangstnæringen. Manualene skal øke sikkerheten og styrke de dyrevelferdsmessige hensyn ved hvalfangst. Baktanken med prosjektet har vært kunnskapsspredning blant hvalfangere i NAMMCOs medlemsland og internasjonalt.

Green Growth Dialogue er et nettverk som skal fasilitere kunnskapsutveksling om grønn vekst mellom akademia, næringslivet og politikere, som denne uken avholdt sin første konferanse i Nordens Hus på Færøyene. Konferansens første dag var også den formelle lanseringen av masterprogrammet i West Nordic Studies, Governance and Sustainable Management.

 

“Fra NORAs side har vi grund til at glæde os over, at Island i det forgangne år benyttede sit formandskab for Nordisk Ministerråd til at skabe det momentum, som i november 2014 mundede ud i en ministerrådsbeslutning af stor betydning for NORA-regionen. Beslutningen om at udarbejde en vestnordisk udviklingsstrategi.” Sådan lyder det i Årsrapport 2014, som netop er udsendt.

Prosjektet Kystfiskeri i Nord Atlanteren har kartlagt utfordringer og muligheter i Nord Atlanterens kystfiskenæring. I motsetning til det mer industrialiserte bank- og havfiske, blir kystfisket utført av mindre fartøyer stasjonert langs kysten. Denne tradisjonelle formen for fiske utgjør stadig en viktig inntektskilde for tusener av familier som lever i regionens kystområder.

NYHEDER FRA REGIONEN

Følg NORA på facebook for at få vores seneste anbefalinger om regionale nyheder og arrangementer

 

NORA REGION TRENDS

Publikationer

Fokus

Nordisk samarbejde

 
Print