Skemaer

Her finder du de blanketter, der skal benyttes i forbindelse med NORAs projektstøtte – fra ansøgning til projektafslutning. Læs nærmere om udfyldningen af de enkelte blanketter i Guide til projektstøtte.

 • Ansøgningsskema
  Det obligatoriske ansøgningsskema, som skal bruges ved ansøgning om projektstøtte fra NORA. Sammen med ansøgningsskemaet skal der indsendes en detaljeret projektbeskrivelse i pdf-format med aktivitetsplan og budget.
 • Forvaltningskontrakten
  Når et projekt får bevilget støtte modtager projektlederen en bevillingsskrivelse fra NORA. Men før projektet kan påbegyndes – og de første midler kan udbetales – skal der først indgås en bindende kontrakt mellem projektlederen og NORA. Det sker på forvaltningskontrakten, som udfyldes og udprintes i to eksemplarer, der underskrives og sendes til NORAs hovedsekretariat i brevform eller som elektronisk kopi (scannet).
 • Statusrapport
  Denne blanket udfyldes første gang i forbindelse med indgåelse af forvaltningskontrakten. Blanketten udfyldes elektronisk og indsendes til NORAs hovedsekretariat på nora(at)nora.fo. Statusrapporten skal jævnligt opdateres for at holde NORA orienteret om projektets fremdrift. En opdateret statusrapport – med eventuelle uddybende bilag – skal altid indsendes sammen med rekvisitionen, når projektdeltagerne ønsker at få udbetalt penge fra projektbevillingen.
 • Rekvisition
  Denne blanket indsendes, når projektdeltagerne ønsker at få udbetalt penge fra projektbevillingen. Sammen med rekvisitionen skal der altid vedlægges en opdateret statusrapport.

NORAs blanketter er på dansk og skal som udgangspunkt udfyldes på skandinavisk. Hvis særlige forhold taler for det, f.eks. deltagelse af partnere fra de vestlige naboregioner, kan ansøgningsskemaet dog udfyldes på engelsk. Engelsksproget ansøgningsskema kan hentes på den engelske version af hjemmesiden.

Print
 
leatherdyke.cc