På denne side findes en liste over andre finansieringskilder (fonde, støtteordninger mv.), som kan være relevante ved gennemførelsen af projekter i NORA-landene. Det er vores håb, at den fyldige, men på ingen måder komplette liste, kan være et nyttigt redskab i forbindelse med identificeringen af:

 • Alternative finansieringsmuligheder i de tilfælde, hvor NORA ikke har mulighed for at støtte; f.eks. i forbindelse med projekter, som kun omfatter partnere i ét af NORA-landene.
 • Supplerende finansieringskilder til projekter, som ansøger om støtte fra NORA.

NORGE

Finnmark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 • www.ntfk.no - Diverse støtteordninger i Nord-Trøndelags Fylkeskommune

Møre og Romsdal fylke

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Regionale forskningsfond

Barentssekretariatet

Sametinget

Generelt for hele Norge

ISLAND

Kultur- og undervisningministeriet

- Bókmenntasjóður (Litteratur) - Støtte til islandsk litteratur og oversættelse af bøger.
- Fornleifasjóður (Fond for kultur minder) - Støtte til bl.a. arkælogisk forskning.
- Íþróttasjóður (Idræt) - Støtte til idrætsorganisationer, projekter og forskning.
- Kvikmyndasjóður (Film og TV) - Støtte tilfilm og tv-produktion.
- Listir og önnur menningarmál - Støtte til kunst og kultur.
- Safnasjóður (Museer) - Støtte til museer,som ikke er stats-ejede.
- Styrkir Snorra Sturlusonar - Støtte til udenlandske forskere (humaniske fag), forfattere og oversættere i forbindelse medophold i Island.
- Tónlistarsjóður (Musik) - Støtte til komponister og til præsentation af islandsk musik.
- Æskulýðssjóður (Ungdom) - Støtte til bl.a. ungdomsprojekter.

Innovationscentret

 • www.nmi.is/ - Det islandske Innovationscenter har bl.a. følgende støtteordninger:

- Átak til atvinnusköpunar - Støtte til små projekter, SME oginnovation.
- Frumkvöðlastuðningur - Støtte til entreprenører og SME uden for Reykjavik-området.
- Framtak - Støtte fra idé til produkt eller tjeneste.
- Skrefi framar -Støtte til rådgivning for innovation eller omstilling.

Statsministeriet

- Gjöf Jóns Sigurðssonar (Jóns Sigurdsson‘s gave) - Støtte til videnskab og forskningsmæssige udgivelserinden for islandsk historie, litteratur m.m.
- Grænlandssjóður (Grønlandsfonden) - Støtte til projekter, som styrkerforholdet mellem Grønland og Island, tekst på dansk på hjemmesiden.
- Jafnréttissjóður (Ligestilling) -Støtte til forskning angående ligestilling.
- Þjóðhátíðargjöf Norðmanna - Støtte tilrejser fra Island til Norge, f.eks. til konferencer eller andet, som skal styrke forhold mellem landene.
- Þjóðhátíðarsjóður - Støtte til organisationer, institutter og andre, som skal bevare kultur og kulturminder i Island.

Fiskeriforskningsfonden

 • www.avs.is/(AVS Rannsóknarsjóður í sjávarútvegi) – Støtte til projekter inden for marine ressourcer

Forskningscenteret

- Rannsóknasjóður - Forskningsfond.
- Tækniþróunarsjóður -Teknisk udviklings fond. Teknisk udvikling og innovation, for bedre kompetance indenfor erhvervslivet.
- Tækjasjóður - Støtte inden for forskning til at købe teknisk udstyr.
- Fyrirtækja- og stofnanastyrkir - Støtte til samarbejde mellem erhvervslivet, universiteter og offentlige instutitioner.

GRØNLAND

Greenland Holding

Udenrigsdirektoratet

Departementet for Sundhed

NunaFonden

 • www.nunafonden.gl- Støtte til erhvervsmæssige, almennyttige og velgørende formål i Grønland

Grønlandsbanken

 • www.banken.gl - Støtte til at fremme Grønlands erhvervsliv og til innovation

FÆRØERNE

Forskningsrådet

 • www.gransking.fo (Granskingarráðið) - Støtte tilforskning og udvikling og innovation

Fiskeriforskning

 • www.fvg.fo (Fiskivinnugransking) - Støtte tilforskning, udvikling og innovation indenfor maritime ressourcer

Fonden til Erhvervsfremme

 • www.vfg.fo (Vinnuframagrunnurin) - Støtte til erhvervsfremme, f.eks. produktudvikling, turisme, innovation og deltagelse på messer

Indenrigsministeriet (Innlendismálaráðið)

 • www.imr.fo - Indenrigsministerier har bla. disse støttemuligheder.

- Støtte til miljø- og naturværns aktiviteter.
- Støtte til de små og afsidesliggende øer. Støtten gives til at fremme udviklingen i lokalsamfundene.
- Støtte til alternative energiprojekter.
- Støtte til træplantning.

Færøernes Universitet

Tórshavn kommune

EIK

 • www.eik.fo - Støttetil forskning og forskingsrelaterede aktiviteter

REGIONALE

NATA

 • www.northatlantic-islands.com - Støtte til projekter og produktudvikling inden for turismesektoren gennem NATA (North Atlantic Tourism Association)

Vestnordenfonden

 • www.vestnorden.is- Giver lån og garantier til virksomheder i Grønland og Færøerne, samt islandske virksomheder til samarbejdsprojekter med enten færøske eller grønlandske virksomheder.
Print
 
leatherdyke.cc