NPP på Færøerne

Northern Periphery Programme (NPP) er et interregionalt EU-program, som tager sigte på de særlige udfordringer, som – f.eks. i form af tyndt befolkede områder med et hårdt klima – kendetegner landene i Arktis og Nordatlanten.

Programmet omfatter Island, Færøerne og Grønland samt dele af Norge, Sverige, Finland, Irland, Nordirland og Skotland.

NORAs sekretariat i Tórshavn varetager opgaven som Regional Contact Point for Færøerne i programmet. Også de andre NORA-lande er med i NPP og har sine egne Regional Contact Points. Kontaktoplysninger til disse kan findes på www.northernperiphery.eu/

Print
 
leatherdyke.cc