Hvad gør NORA?

NORAs hovedmål og fokusområder er defineret i NORAs strategiprogram. Hvert år udarbejder NORAs komité en handlingsplan, som beskriver de konkrete aktiviteter, som NORA vil gennemføre i løbet af året.

Strategiske initiativer

NORA tager initiativ til, og deltager i, strategiske projekter, som bidrager til at styrke samarbejdet i mellem de fire lande i NORA-regionen, Færøerne, Grønland, Island og Kystnorge. NORA afholder f.eks. konferencer og gennemfører analyser med fokus på regionale problemstillinger. NORA har bl.a. været engageret i en OECD-analyse af regionen, som har kortlagt udfordringer og muligheder i NORA-regionen.

Projektstøtte

NORA tilbyder finansieringsstøtte til konkrete samarbejdsprojekter, som inddrager partnere fra minimum to NORA-lande. NORA er som organisation ikke partner i disse projekter, men støtter projekter økonomisk, hvis de bidrager til at nå de mål, som er beskrevet i NORAs strategiprogram. Det er muligt at søge om støtte to gange om året, og interesserede kan læse mere om NORAs projektstøtte under menuen Projektstøtte.

Formidling af viden

NORA viderebringer relevant information til den nordatlantiske offentlighed. Egenproducerede nyhedsartikler bliver lagt ud på NORAs hjemmeside og udsendt i månedlige nyhedsbreve. Derudover lægger vi løbende anbefalinger om regionale nyheder og arrangementer ud på facebook.com/noraregion. Læs mere om NORAs vidensformidling under menuen Information.

Print
 
leatherdyke.cc