Nordatlantisk Tankesmie

Nordatlantisk Tankesmie er en tænketank, der skal komme med indspark om regionale problemstillinger, som kvalificerer den offentlige debat om samarbejdet mellem landene i NORA-regionen. Tænketanken er oprettet som opfølgning på OECDs rapport ”Territorial Review of the NORA region: The Faroe Islands, Greenland, Iceland and Coastal Norway”.

Nordatlantisk Tankesmie består af otte personer med status af ”fritænkere”. De repræsenterer ikke de organisationer, de normalt sættes i forbindelse med, men bidrager i kraft af deres personlige kapacitet.

Tænketanken faciliteres af NORA, men er politisk uafhængig. De synspunkter, vurderinger og anbefalinger, som tænketanken giver udtryk for, repræsenterer ikke NORAs officielle synspunkter eller politiske linje.

Klik her for at læse mere om tænketankens udspil og medlemmer

Tænketankens anbefalinger

Næringslivets samfunnsbidrag
Nordatlantisk Tankesmie sin fjerde anbefaling fokuserer på "Næringslivets samfunnsbidrag i NORA-regionen" og hvordan dette er avgjørende for de små kystsamfunn. Tankesmien mener det kystbaserte, lokalt forankrede næringsliv gir viktige og langsiktige bidrag til sine lokalsamfunn, men at det er rom for bedre utnyttelse. Derfor bør det etableres plattformer for erfaringsutveksling mellom virksomheter og koordinering mellom næringslivet, sivilsamfunnet og offentlige myndigheter.

Udvid mediesamarbejdet
Nordatlantisk Tankesmie lancere sin tredje anbefaling "Utvid mediesamarbejdet i NORA-regionen" på NORA REGION CONFERENCE 2013. Tænketanken mener at en ny regional, online nyhedstjeneste med journalister fra Grønland, Island, Færøerne og Kystnorge bør etableres. Nyhedstjenesten skal levere daglige opdateringer fra hele den nordatlantiske og arktiske region om vigtige udviklinger inden for erhvervsliv, politik og innovation. Daglige opdateringer som afbilder regionens mangfoldighed, som kaster et kritisk blik på fælles emner og som viser udviklingen i nord.

Styrk byerne
I 2012 kom tænketanken med sin anden anbefaling "Attraktive distrikter krever sterke byer." Anbefalingen til landene i NORA regionen er, at satse på byer og at opbygge stærke regionale centrum for at sikre levering af gode offentlige tjenester. Det vil være til fordel for alle borgerne i NORA-landene. Tænketanken henvender sig bl.a. til lokalpolitikerne i bygderne, at de må være modige nok til at sige, at stærke centrum også er godt for dem. Det er byerne, som har fremtid, og uden dem overlever bygderne ikke. 

Fælles masteruddannelse
Tænketanken kom i 2011 med sin første anbefaling "Kompetanseutvikling i NORA-regionen", hvor den foreslår, at der oprettes en fælles masteruddannelse i regionen med navnet ’Management and Development in the High North’. Det skal være et samarbejde mellem regionens universiteter, og skal være en tværfaglig uddannelse i management. Formålet med uddannelsen er, at de studerende skal få kompetencer som kan bruges både i det offentlige og i det private erhvervsliv. Det at samfundene er små, skal udnyttes som en styrke, hvor det er muligt lave forløb på tværs af sektorer og faggrænser.

 

Tænketankens medlemmer

Tine Pars
Grønland
Rektor for Ilisimatusarfik (Universitetet i Grønland).

Henrik Leth
Grønland
Formand for Sulisitsisut (Grønlands arbejdsgiverforening).

Halla Helgadóttir
Island
Direktør for Hönnunarmiðstöð (Iceland’s Design Centre).

Karl Benediktsson
Island
Professor i samfundsgeografi ved Háskóli Íslands (Islands Universitet).

Frank Aarebrot
Norge
Professor i komparativ politik ved Universitetet i Bergen.

Arne O. Holm
Norge
Specialrådgiver for Nordområdesenteret, Universitetet i Nordland.

Hermann Oskarsson
Færøerne
Forsker, Fróðskaparsetur Føroya (Færøernes Universitet).

Sonja Jógvansdóttir
Færøerne
Koordinator for Samtak (Fællesorganisationen for færøske arbejdere og fiskere).

 

 

 

Print
 
leatherdyke.cc