Vestnordisk Fiskeriminister konference:
Fiskeripolitik til gensidig fordel for erhverv og samfund

Narsarsuaq 31. august 2016

Les rapporten fra konferencen her.

Baggrund

Fiskeripolitikken i Nordatlanten er under stadig udvikling. De seneste år har der været to overordnede tendenser i denne udvikling. Den første tendens har været en mærkbar liberalisering af rammevilkårene erhvervet virker under, dvs indførelse af forskellige grader for rettighedsbaseret fiskeri, færre lovindgreb, som har lempet detailstyringen af erhvervet.

Styrkelsen af fiskerirettighederne sammen med en øget koncentration af disse har medført en markant forbedring af driftsøkonomien i fiskerierne. Den anden tendens har været at man fra myndighedernes side være meget optaget af, at liberaliseringen af fiskerirettigheder og de deraf følgende meget gode drifts­økonomiske resultater, bør følges op af krav til rettighedshaverne om, at samfundet (statskassen) bør få en vis indkomst af ressourcerne som uddeles rettighedshaverne. Fra myndighedernes side er der også et øget fokus på at bevare/opbygge værdikæder i landene.

Konferencens formål:

Formålet med konferencen er at belyse og drøfte den seneste tids udvikling i fiskeripolitikken i Nordatlanten. Konferencen griber fat i fiskeripolitikken både fra en myndighedsvinkel og fra en erhvervsvinkel.

Man kan konstatere en række modsætningsforhold mellem myndigheder og erhverv om udviklingen i fiskeriernes rammebetingelser. Konferencen kommer ind over hvilke krav og ønsker myndighederne har til erhvervet, og hvilke krav og ønsker erhvervet har til myndighederne.

Program

Hvis du klikker på foredragstitlerne kan du se pdf versioner af deres præsentationer. Rapporten fra konferencen forventes udgivet ultimo oktober.

Scenen sættes: Grímur Valdimarsson, senior rådgiver på islandsk fiskeriministerium og tidligere divisionsdirektør i FAO fiskeridepartement.

Session 1 ”Lessons learnt”

Indlæggene har faglig dybde og reflekterer erfaringer man har høstet på fiskeripolitiske områder og som kan have interesse i alle tre landene.

1. Danske erfaringer med ITQ i ti år. Peder Andersen, professor, fiskeriøkonom, Københavns Universitet.

2. Grønlandske erfaringer med Impact Benefit Agreements. Ole Fjordgaard Kjær,  Socio Economist, Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked.

3. De tre vestnordiske landes afgiftssystemer på fiskeriområdet. Hilmar Ögmundsson, økonom, Grønlands Finansministerium.

4. Det regionale syn på kvotepolitik - erfaringer og anbefalinger, Simon Simonsen, Vkiceborgmeser Kujalleq Kommune, Grønland.

5. Islandske erfaringer med bygdekvotaer, Daði Már Kristófersson, økonom, dekan på Islands Universitet(HÍ).

6. Den færøske prøveauktion af fiskekvoter, Heri Joensen, økonom, avdelingsleder, Færøsk Fiskeriministerium.

Session 2: Aktuelle fiskeripolitiske drøftelser i de tre vestnordiske lande

Færøerne

Tema: Den forestående reform af færøsk fiskerilovgivning.

Hans Ellefsen, p.hd. og næstformand fiskerireformkommissionen.

Herálvur Joensen, direktør for færøsk rederiforening, opponent.

Island

Tema: Fiskeripolitik, regionalpolitik og fiskeriselskabers samfundsansvar.

Arnór Snæbjörnsson, senior legal council, Islands fiskeriministerium.

Sveinn Hjörtur Hjartarson, økonom, Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, SFS (Fisheries Iceland), opponent.

Grønland

Tema: Den forestående reform af grønlandsk  fiskerilovgivning  

Emanuel Rosing Afdelingschef Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Jonas Engilbertsson Direktør i Arctic Prime Productions, opponent.

 

Ministerdebat: Debat mellem ministre og erhvervsrepræsentanter fra i de tre lande og åben debat

Oppsummering: Ásmundur Guðjónsson, NORA

Afslutning: Simon Simonsen Viceborgmester i Kommune Kujalleq. 

Print
 
leatherdyke.cc