Geografisk område

Kort over NORA-region

NORA-regionen omfatter Færøerne, Grønland, Island og Kystnorge (de ni kystfylker i Norge, fra Finnmark i nord til Rogaland i syd). Regionen dækker et land- og havområde, som er større end det europæiske kontinent, men samtidig meget tyndt befolket. Afstandene mellem de fire lande er store og der er også store afstande mellem NORA-landene og resten af verden. Til trods for de store afstande er NORA-landene forbundet af fælles karakteristika, fælles udfordringer, og historiske, institutionelle og kulturelle bånd. NORA-regionen er derudover placeret mellem Europa og Nordamerika, som en indgangsport til Arktis. Dette giver regionen en strategisk vigtig position.

NORA-regionen består af kystsamfund, som i stor grad er afhængige af havet. Regionen har rige naturressourcer og enestående naturlandskaber. Disse og andre fællestræk indebærer, at landene har mange fælles udfordringer. De fire vigtigste, ifølge OECD (OECD Territorial Review of the NORA Region 2011), er 1) at sørge for bæredygtig udvikling af fiskerisektoren, 2) at sørge for økonomisk diversificering og innovation, 3) at forbedre samfærdselsnettet, som en følge af regionen afsides beliggenhed, og 4) at imødegå klimaudfordringerne.

Som i alle andre regioner har NORA-landene deres egne kendetegn. Island og Kystnorge er langt mindre afhængig af fiskeri og har langt mere diversificerede økonomier end Færøerne og Grønland. Færøerne og Grønland er selvstyrende områder under dansk suverænitet, Kystnorge består af ti regioner tilhørende en nationalstat og Island er et selvstændigt land.

NORA-regionens naboer
NORA-regionen og dens naboer, særligt Canada og Skotland, har mange fællestræk. Dette inkluderer stor afhængighed af havet, en ressourcebaseret økonomi, et sårbart marint miljø, lange afstande, spredt bosætning, flytning fra udkantsområder til byer og ud af regionen, omkostningstunge offentlige serviceydelser, et smalt udvalg af eksportvarer og begrænset regional samhandel.

Ifølge OECD står mange af de nordatlantiske samfund overfor de samme demografiske, miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringerne, og derfor vil øget udveksling og samhandel mellem NORA-regionen og nabolandene kunne give gensidige fordele.

NORA mener at samarbejde med nabolandene har stor betydning for udviklingen i NORA-regionen. De seneste år har NORA derfor prioriteret at styrke relationerne med Canada og Skotland, og vil fortsætte dette arbejde fremover. Læs nærmere om de konkrete aktiviteter under banneret "Nordens vestlige naboer".

Print
 
leatherdyke.cc