Følg NORA på facebook for at få vores seneste anbefalinger om regionale nyheder og arrangementer 

SENESTE NYHEDER FRA NORA

Høgni Hoydal, Minister of Fisheries of the Faroe Islands, hosted the first Large Ocean Nations Forum...

NORA indkalder til projektforslag med ansøgningsfrist den 2. oktober 2017. Projektstøtten kan...

Hvussu verður úrslitið, tá 11 viðurkendir, norðurlendskir sniðgevar skulu framleiða nýmótans...

Hovedside  » Information  » 

Vestnordisk fiskeriministerkonferanse i Grønland

I samarbeid med det nordiske fiskerisamarbeid og Kujalleq kommune arrangerer NORA denne uken en konferanse med de vestnordiske fiskeriministre i Narsarsuaq, Syd-Grønland, om «fiskeripolitikk til gjensidig fordel for næring og samfunn». Konferansen legger til rette for fiskeripolitisk erfaringsutveksling mellom landene og debatt mellom myndigheter og næringsliv.

Bakgrunnen for konferansen er den stadige utviklingen innen fiskeripolitikken i Nord-Atlanteren, bl.a. med fokus på både liberalisering av fiskerettigheter og krav til rettighetshavere. Diskusjonene skal gripe tak i både myndighets- og næringsvinkler på fiskeripolitikken.

I Færøyene har regjeringen nedsatt et utvalg som skal reformere forvaltningsregimet for fiskeriet, hvor auksjon av kvoter vil bli en del av reformen. En del kvoter settes på auksjon allerede i år. Grønland er også i gang med reform av fiskerilovgivningen, og det er igangsatt en revisjon av ressursrenteavgiftslovgivningen. Målet er en større samfunnsøkonomisk gevinst fra fiskeriet, som er Grønlands viktigste næring, bl.a. ved å øke foredlingsgraden. Island har operert med omsettelige fiskekvoter i over to tiår allerede, kombinert med ulike tiltak som «bygdekvoter» og særlige regler for kyst-fiskeri for å styrke de mindre bygder. Fiskeriministeriet har fått laget en studie av de bygdemessige effektene av slike tiltak, som ofte har vært gjenstand for politisk diskusjon.

Program

Konferansen innledes med en rekke presentasjoner av ulike erfaringer på det fiskeripolitiske området som kan være av interesse for de tre land. Dette inkluderer de danske erfaringer med individuelle overførbare kvoter, en studie av de tre landenes avgiftssystem og grønlandske erfaringer med såkalte IBAs (Impact and benefit agreements). Det blir også presentasjoner om islandske erfaringer med bygdekvoter, den færøyske testauksjon for kvoter og det regionale syn på kvotepolitikk i Kujalleq kommune.

Deretter følger en bolk om aktuelle fiskeripolitiske drøftelser i de tre vestnordiske land. For hvert land vil en myndighetsrepresentant presentere og en næringsrepresentant opponere.

Konferansen avsluttes med en ministerdebatt, hvor de tre lands fiskeriministre, Høgni Hodal fra Færøyene, Nikolaj Jeremiassen fra Grønland og Gunnar Bragi Sveinsson fra Island, deltar i et panel sammen med næringsrepresentanter. En journalist fra hvert land er blant utspørrerne.


Print
 
leatherdyke.cc