Følg NORA på facebook for at få vores seneste anbefalinger om regionale nyheder og arrangementer 

SENESTE NYHEDER FRA NORA

Hvordan bliver resultatet, når topdesignere får til opgave at fremstille moderne tøjdesign ud af...

På komitémøtet i juni behandlet NORA prosjektsøknader for første gang i den nye strategiperioden....

NORAs handlingsplan for 2017, vedtatt på årets siste komitémøte før jul, er nå publisert. Blant...

Hovedside  » Information  » 

Syv nordatlantiske samarbeidsprosjekter får støtte fra NORA

Nordic Entrepreneurship Islands fra Nordisk ministerråd.

Bærekraftig turisme er et av NORAs prioriterte innsatsområder, også i den nye strategiperioden. Tre av prosjektene som fikk bevilget penger i denne søknadsrunden var turismeorienterte, hvorav to fikk mindre bevilgninger til videreutvikling av prosjektidé og partnerskap, med fokus på henholdsvis uværsturisme og content marketing innenfor opplevelsesturismen. Det tredje prosjektet er et klyngesamarbeid som trekker sammen aktører innenfor turismen og bioøkonomien.

Det ble også bevilget prosjektutviklingsstøtte til et prosjekt om IKT i eldresektoren. Leveranse av velferdstjenester i en region preget av store avstander og manglende er et prioritert område, og IKT er et viktig innsatsområde for å bekjempe avstandsutfordringene.

Elektrifisering av båter og skip, med særlig vekt på kystnær fisketurisme, kombinerer strategiprioritetene grønn energi og bærekraftig turisme i et prosjekt. NORA har også tidligere støttet prosjekter innenfor bransjen, bl.a. elektrifisering innenfor hvalsafari.

Et nytt innsatsområde i den nye strategien er kreative industrier. Det første prosjektet som fikk støtte under denne prioriteten er en talentlab for unge, vestnordiske filmskapere som skal arrangeres i forbindelse med filmfestivalen i Tórshavn.

Det siste prosjektet som fikk bevilget støtte er en nordatlantisk konferansen om innovasjon i undervisning, som bl.a. bygger videre på det nordiske prosjektet om Nordic Entrepreneurship Islands.

NORA mottok 32 søknader i denne prosjektrunden, og syv prosjekter fikk bevilget støtte. Til sammen utgjorde bevilgningene DKK 1.617.500. 


Print
 
leatherdyke.cc