Følg NORA på facebook for at få vores seneste anbefalinger om regionale nyheder og arrangementer 

SENESTE NYHEDER FRA NORA

På komitémøtet i juni behandlet NORA prosjektsøknader for første gang i den nye strategiperioden....

Fra 17. juli til 11. august holder NORAs kontor stengt for sommeren/From July 17 until August 11 the...

NORAs handlingsplan for 2017, vedtatt på årets siste komitémøte før jul, er nå publisert. Blant...

Hovedside  » Information  » 

Aktive borgere i Grundarfjørður

Jeg ved ikke, om det er fordi at jeg aldrig hørte mine forældre skændes - eller fordi mine brødre skændtes og sloges i min opvækst, men jeg har altid gået rundt med den drøm, at vi mennesker kunne komme til fælles konklusioner om fælles interesser. At en skønne dag ville beslutninger blive baseret på konsensus, opnået med konstruktiv diskurs, hellere end at lade egne interesser dominere eller holdningen at „vi bestemmer her.“

„Naivt fantasibillede,“ ville nogen sige, men den drøm har trods alt været dominerende i min profession og i mine arbejdsopgaver.

Det begyndte, da jeg var leder af et miljøprojekt på Egilsstaðir i slutningen af halvfemserne. Jeg syntes ikke, at konventionelle møder faciliterede rigtig dialog, og begyndte at lede efter andre metoder, som jeg fandt bl.a. i Storbritannien. Én ting førte til det andet, og da jeg havde arbejdet som konsulent i „offentlig deltagelse“ i ti år, slog jeg til og stillede op til kommunalvalg i Grundafjörður, med knapt 900 indbyggere, hvor jeg bor. Det var halvt andet år efter bankkollapsen i Island, og Grundarfjörður var en af de mest gældsatte kommuner i landet. Valgløfterne drejede sig ikke om udbygning og beton, men om at skabe nye arbejdsmetoder og at øge indbyggernes deltagelse.  I vores parti var vi absolut overbeviste om, at dette var for stor en opgave for en kommunalbestyrelse med kun syv mennesker – alle i samfundet måtte deltage.

Derefter bevægede vi os fremad. To partier stillede op til valg, og vores fik absolut flertal. Men dette skulle jo være en fælles opgave, så vi tilbød det andet parti at få næstformandsposten i kommunalbestyrelsen. Dette, samt begge parters bevidsthed om, at vores rolle først og fremmest var at tjene samfundet, har betydet at kommunalbestyrelsen har stået sammen i de største og mest udfordrende opgaver.

Vi afholdte åbne informationsmøder i foråret og efteråret, hvor vi gennemgik de vigtigste emner, herunder finans og nye projekter og initiativer (kan I gætte, hvilket emne havde flest slides?!). Vi oprettede en Facebookside for byen, afholdte møder med ældre borgere, hvor de kunne spørge og kommentere, og vi forsøgte at få borgere og interessenter til at diskutere spørgsmål angående deres interesser.  Vi øgede gennemsigtigheden ved i større grad at offentliggøre diverse oplysninger på byens hjemmeside, f.eks. om honorar til byrådsmedlemmer og borgmesterens ansættelseskontrakt. I efteråret 2013 afholdt vi en “kongres” med indbyggerne, hvor der var mere tid og rum til diskussion end der var på informationsmøderne.

I kølvandet på det årlige møde med studerende opvokset i byen, men som læste på videregående uddannelser udenfor Grundarfjörður, etablerede vi Grundarfjarðar Idébank på Facebook. I gruppen er der nu omkring 300 mennesker på alle alderstrin, som fører livlige diskussioner om de forskellige emner.  Byrådet har ikke ansvaret for Idébanken, og efter at byrådet i en tid havde taget idéer fra gruppen til formelt behandling, besluttede de at holde op med denne arbejdsmetode. Det var vigtigt, at borgerne fik at vide, at det ikke var nok at lufte idéer i facebookgruppen for derefter at få dem behandlet i byrådet, men at forslag og henvendelser m.v. skulle forelægges på formelt vis.

Det, at åbne for diskussion og at inddragelse borgerne i beslutningsprocessen, kræver fleksibilitet, men samtidig skal de nye arbejdsmetoder tilpasses den formelle administrative proces.  Spillereglerne skal være klare. Dette er demokratiets næste udviklingsstadie.

Og hvad er så resultatet? Den økonomiske situation krævede store nedskæringer i offentlige udgifter. Den opgave er endnu ikke overstået, men en vigtig sejr er opnået på grund af en fælles indsats fra byrådets personale og indbyggerne. Forståelse, som den direkte dialog med indbyggerne medførte, gjorde en enorm forskel.

Hele samfundet har behov for, at borgerne er mere involveret i beslutningsprocessen. Bestyrelser i store og små kommuner har ikke noget valg.   

Men det er en lang rejse og en læreproces. Dalai Lama ville have sagt, at de frø, vi sår i dag, bærer frugt om 700 år. Men lad os fortsætte ufortrødent, et skridt ad gangen.

 

 

Sigurborg Kr. Hannesdóttir har de seneste 14 år arbejdet som konsulent i eget konsulentfirma, ILDI. Hun har en mastergrad i turismeplanlægning og udvikling. Sigurborg er bosat i Grundarfjørður på Snæfellsnes i Island.


Print
 
leatherdyke.cc