Følg NORA på facebook for at få vores seneste anbefalinger om regionale nyheder og arrangementer 

SENESTE NYHEDER FRA NORA

Høgni Hoydal, Minister of Fisheries of the Faroe Islands, hosted the first Large Ocean Nations Forum...

NORA indkalder til projektforslag med ansøgningsfrist den 2. oktober 2017. Projektstøtten kan...

Hvussu verður úrslitið, tá 11 viðurkendir, norðurlendskir sniðgevar skulu framleiða nýmótans...

Hovedside  » Information  » 

NORA bevilger støtte til ni prosjekter

Prosjektforslagene i første søknadsrunde ble behandlet på NORAs årsmøte tidlig i juni.

NORA mottok 40 prosjektforslag i årets første søknadsrunde. Etter behandling på årsmøtet tidlig i juni fikk ni av disse prosjektene innvilget støtte. NORA kan maksimalt gi støtte gjennom tre prosjektår, og fire av de ni er igangværende NORA-prosjekter.

Igangværende prosjekter

NOLICE

Prosjektets hovedmål er å utvikle en protokoll for bruk av rognkjeks som biologisk avlusningsmetode i oppdrettsnæringen.

Bundmonitorering

Prosjektet ønsker å forbedre kartleggingen og overvåkning av biodiversitet på havbunnen gjennom kunnskaps- og erfaringsutveksling, samt utvikling og implementering av en felles nordisk/nordatlantisk protokoll for kartlegging og overvåkning.

SPEC

Prosjektet ønsker å utvikle ny teknologi SPEC (Ship Port Emission Control) som skal understøtte utslippskontrollen av skip som seiler i beskyttede farvann.

Green Growth Dialogue

Prosjektet ønsker å tilrettelegge for dialog om grønn vekst mellom akademikere, næringsliv og politikere i den nordatlantiske region. Dialogen er også ment å understøtte den nyetablerte mastergrad i vestnordiske studier.

Nye prosjekter

Valuable

Prosjektet vil utforske mulig anvendelse av biomasse og forbindelser i mikroalger i markedsklare hudprodukter og kosttilskudd.

Vestnordisk biopanel

Prosjektet ønsker å etablere et felles vestnordisk bioøkonomipanel som skal komme med innspill til det nordiske bioøkonomipanelet i det islandske formannskapsprosjektet Nordbio.

Adgang for handicappede

Prosjektet vil forbedre turister med handicap sin adgang i Vest-Norden gjennom utvikling av en håndbok med ‘best practices’.

SEAS

Prosjektet ønsker å levere et web-basert simuleringsverktøy som kan simulere utslipp og drivstoffutgifter fra skip og gi komparative simuleringer med andre fornybare drivstofftyper.

Arktisk vandforsyning

Prosjekter vil vurdere eksisterende vannforsyningsløsninger i nordatlantiske og høyarktiske områder hvor de geologiske forhold kan vanskeliggjøre oppbevaring og vannføring, med henblikk på å utvikle nye løsninger.


Print
 
leatherdyke.cc