Følg NORA på facebook for at få vores seneste anbefalinger om regionale nyheder og arrangementer 

SENESTE NYHEDER FRA NORA

Det Nordlige periferi og Arktis program søger ny direktør. NPA-programmet er et samarbejde mellem...

NORAs handlingsplan for 2017, vedtatt på årets siste komitémøte før jul, er nå publisert. Blant...

NORAs komite har vedtaget nyt strategiprogram for perioden 2017-2020. Strategiprogrammet er det...

Hovedside  » Information  » 

NORA bevilger støtte til ni prosjekter

Prosjektforslagene i første søknadsrunde ble behandlet på NORAs årsmøte tidlig i juni.

NORA mottok 40 prosjektforslag i årets første søknadsrunde. Etter behandling på årsmøtet tidlig i juni fikk ni av disse prosjektene innvilget støtte. NORA kan maksimalt gi støtte gjennom tre prosjektår, og fire av de ni er igangværende NORA-prosjekter.

Igangværende prosjekter

NOLICE

Prosjektets hovedmål er å utvikle en protokoll for bruk av rognkjeks som biologisk avlusningsmetode i oppdrettsnæringen.

Bundmonitorering

Prosjektet ønsker å forbedre kartleggingen og overvåkning av biodiversitet på havbunnen gjennom kunnskaps- og erfaringsutveksling, samt utvikling og implementering av en felles nordisk/nordatlantisk protokoll for kartlegging og overvåkning.

SPEC

Prosjektet ønsker å utvikle ny teknologi SPEC (Ship Port Emission Control) som skal understøtte utslippskontrollen av skip som seiler i beskyttede farvann.

Green Growth Dialogue

Prosjektet ønsker å tilrettelegge for dialog om grønn vekst mellom akademikere, næringsliv og politikere i den nordatlantiske region. Dialogen er også ment å understøtte den nyetablerte mastergrad i vestnordiske studier.

Nye prosjekter

Valuable

Prosjektet vil utforske mulig anvendelse av biomasse og forbindelser i mikroalger i markedsklare hudprodukter og kosttilskudd.

Vestnordisk biopanel

Prosjektet ønsker å etablere et felles vestnordisk bioøkonomipanel som skal komme med innspill til det nordiske bioøkonomipanelet i det islandske formannskapsprosjektet Nordbio.

Adgang for handicappede

Prosjektet vil forbedre turister med handicap sin adgang i Vest-Norden gjennom utvikling av en håndbok med ‘best practices’.

SEAS

Prosjektet ønsker å levere et web-basert simuleringsverktøy som kan simulere utslipp og drivstoffutgifter fra skip og gi komparative simuleringer med andre fornybare drivstofftyper.

Arktisk vandforsyning

Prosjekter vil vurdere eksisterende vannforsyningsløsninger i nordatlantiske og høyarktiske områder hvor de geologiske forhold kan vanskeliggjøre oppbevaring og vannføring, med henblikk på å utvikle nye løsninger.


Print
 
leatherdyke.cc