Følg NORA på facebook for at få vores seneste anbefalinger om regionale nyheder og arrangementer 

SENESTE NYHEDER FRA NORA

Høgni Hoydal, Minister of Fisheries of the Faroe Islands, hosted the first Large Ocean Nations Forum...

NORA indkalder til projektforslag med ansøgningsfrist den 2. oktober 2017. Projektstøtten kan...

Hvussu verður úrslitið, tá 11 viðurkendir, norðurlendskir sniðgevar skulu framleiða nýmótans...

Hovedside  » Information  » 

FING etablerer uddannelsesnetværk om olie og gas

Seminaret “Arctic region oil and gas seminar in training and education” blev gennemført samtidig i Grønland, Island, Færøerne og Kyst-Norge. Foto: Vinnuháskulin.

FING har fået sit navn fra de deltagende landenes initialer – Færøerne, Island, Norge og Grønland – og er et samarbejdsprojekt, der ønsker at styrke uddannelse inden for olie- og gassektoren. FINGs formål er at forbedre landenes konkurrenceevne gennem opbygning af et kvalificeret udbud af arbejdskraft. Arbejdstyrken skal være uddannet til at kunne håndtere de vanskelige forhold offshore-industrien i Nordatlanten står overfor.

10-11. december samledes projektdeltagerne til et online seminar, 'Arctic region oil and gas seminar in training and education'. Formålet var bl.a. at teste næste års undervisningsmodel. FING skal nemlig starte fælles kurser i samarbejde mellem de fire deltagende erhvervsskoler i regionen. Projektpartnerne er Stavanger Offshore Technical College, Norge, Vinnuháskúlin i Torshavn, Færøerne , Verkmenntaskólinn i Akureyri, Island og Sanaartornermik Ilinniarfik i Sisimiut, Grønland.

De fælles kurser skal være en del af FINGs indsats for at højn kvaliteten på de uddannelser, som tilbydes til indbyggerne i Nordatlanten med interesse for olieindustrien. FING har desuden etableret en fælles hjemmeside for informationsudveksling mellem uddannelserne.

Overvinde de nordatlantiske afstande

Seminaret blev gennemført i alle fire lande samtidigt og var arrangeret som en videokonference. Seminaret var dermed et godt eksempel på, hvordan man kan håndtere de store afstande i Nordatlanten - noget som også er et af indsatsområderne i NORAs strategiprogram for 2012-2016.

”Tanken med seminaret er at teste formatet inden vi kan tage neste skridt i projektet, nemlig fælles kursusvirksomhed,” forklarede Wilhelm Petersen, direktør på den færøske erhvervsskole, Vinnuháskúlin.

Kundskabsudveksling med fokus på sikkerhed er første prioritet

Udveksling af kundskab mellem skolerne i regionen er et af formålene med FING.

”Indenfor dette tema kan først og fremmest Norge, men også Færøerne bidrage med vigtig kundskab som kan overføres til Grønland og Island. Selv om vi endnu ikke har opdaget olie på egen sokkel, er offshore-industrien meget vigtig for Færøerne , og vi har derfor  allerede oparbejdet erfaringer med denne type uddannelser,” sagde Wilhelm Petersen.

På seminaret gav bl.a. to eksperter fra Stavanger offshore tekniske skole forelæsninger om udfordringer og specielle krav for olie- og gasindustrien i Arktis og Nordatlanten. Geolog Anna Marita Braaten fokuserede på miljøudfordringer og kriseberedskab i sin forelæsning – vigtige emner som skal inkluderes i uddannelsen. Hendes kollega Børge Harestad forklarede om mere specifikke træningsscenarier, for eksempel i forhold til prøveboringer. Begge forelæsere udpegede sikkerhed og ulykkesberedskab som et af de vigtigste indsatsområder i uddannelse inden for olie- og gassektoren.  Det er derfor også et vigtigt fokus for FING.

FING har tilsammen fået bevilget DKK 1.000.000 i støtte fra NORA i 2012 og 2013.


Print
 
leatherdyke.cc