Følg NORA på facebook for at få vores seneste anbefalinger om regionale nyheder og arrangementer 

SENESTE NYHEDER FRA NORA

Høgni Hoydal, Minister of Fisheries of the Faroe Islands, hosted the first Large Ocean Nations Forum...

NORA indkalder til projektforslag med ansøgningsfrist den 2. oktober 2017. Projektstøtten kan...

Hvussu verður úrslitið, tá 11 viðurkendir, norðurlendskir sniðgevar skulu framleiða nýmótans...

Hovedside  » Information  » 

Begivenhetsrikt år i vente for NORA

Fab Lab for lærlinger blir en av årets ungdomsorienterte innsatser

NORAs handlingsplan for 2017, vedtatt på komitémøtet før jul, er nå publisert. Blant årets aktiviteter finner du bl.a. NORAs tradisjonelle prosjektstøtte, ungdomssatsninger, og implementering av to større nordiske formannskapsprosjekter.

Revisjon, ikke revolusjon

På samme møte vedtok NORAs komité også et nytt strategiprogram for 2017-2020. Denne legger rammene for handlingsplanene de neste årene. I og med at årets handlingsplan er den første i den nye programperioden vil strategiimplementering således tillegges vekt, både med tanke på organisatoriske endringer og kommunikasjon. I forbindelse sistnevnte vil den mest synlige endringen være at NORA skal anvende nordisk samarbeids nye visuelle profil.

NORAs virksomhet skal dog ikke endres drastisk de neste årene. Støtten til mindre samarbeidsprosjekter forblir organisasjonens kjerneaktivitet, og det vil på sedvanlig vis være to ansøkningsrunder i 2017. Den første ansøkningsdeadline er 13. mars.

I tillegg fortsetter Nordatlantisk tankesmie, som fikk utnevnt en ny besetning i det foregående år. Tankesmien skal gjennomføre en sesjon i 2017 for å komme med anbefalinger til styrket samarbeid i regionen.

Ungdom gis ekstra prioritet i den nye strategiprogrammet, og to av årets satsninger vil ha et særlig ungdomsperspektiv. Den ene er et nordatlantisk ungdomsforum, hvor de unge selv skal være med å forme NORAs ungdomsinnsats for resten av strategiperioden. Det andre bygger videre på suksessen med Fab Lab sommerskole i 2016, hvor NORA i år vil gjennomføre et lignende arrangement for lærlinger.

NORA kjører nordiske prosjekter

Prosjektstøtte er kjernevirksomheten, men NORA gjennomfører også egne prosjekter. Denne delen av handlingsplanen for 2017 er utvidet, og inkluderer tre prosjekter finansiert av Nordisk ministerråd. To av prosjektene, med fokus på henholdsvis marin mote og dialog mellom små øysamfunn, er bioøkonomiske formannskapsprosjekter NORA gjennomfører etter avtale med det færøyske fiskerministerium.

Det siste er den nordatlantiske utviklingsstrategien, NAUST, som i 2016 fikk bevilget penger til utarbeidelse fra både regionalsektoren og samarbeidsministrene i Nordisk ministerråd.


Print
 
leatherdyke.cc