Følg NORA på facebook for at få vores seneste anbefalinger om regionale nyheder og arrangementer 

Hovedside  » 

Samarbejde om uddannelse indenfor olie- og gassektoren

Færøske folk er allerede nu involveret i oliesektoren. Et eksempel er Heini Havn Magnussen, som har kommenteret til www.oljan.fo, at der er behov for uddannelsesmuligheder inden for olie- og gassektoren på Færøerne. Jan Müller, direktør for Faroese Oil Industry Group, understreger dette behov kraftigt og kommenterer videre, at der ikke kun er behov for uddannelse på ingeniørniveau men også på det håndværksmæssige niveau.

Müller fortæller videre, at Statoil på Færøerne tilbød 12 pladser til undervisning i SOTS, Stavanger Offshore Technical College. Der var op imod 100 ansøgninger til pladserne. Dette er et konkret eksempel på det store behov for uddannelse indenfor oliesektoren, og at de unge studerende har interessen for området.

Et af de projekter der i juni fik bevilliget støtte fra NORA vil arbejde med denne problemstilling.

NORA bevilligede 500.000 DKK i støtte til projektet FING. Bogstaverne står for partnerlandene Færøerne, Island, Norge og Grønland. FING projektet stemmer overens med NORAs strategiprogram for 2012-2016 og OECDs anbefalinger om opkvalificering af arbejdsstyrken i området og et udvidet samarbejde blandt landene i regionen. Den etablerede Nordatlantiske tænketank, Tankesmie, pegede også på behovet for et styrket samarbejde om uddannelse i regionen.

Partnerlandene deler fælles udfordringer og muligheder i denne mulige fremtidige industri. Et samarbejde indenfor uddannelse og træning af personale i olie- og gassektoren kan være med til at udvikle en fælles standard og sikre kvaliteten i uddannelse af en kompetent og kvalificeret arbejdsstyrke.

FING skal skabe et innovativt netværk for at fremme uddannelse og træning inden for olie, gas, sikkerhed og miljø. Et af FINGs mål er at udvide uddannelserne til Færøerne, Island og Grønland og at udvikle et skræddersyet pensum, der passer til de barske forhold i Nordhavet. En af FINGs metoder til at møde den geografiske udfordring i regionen er ved brug af fjernundervisning via internettet.

Fire uddannelsesinstitutioner er knyttet til projektet. Det er Vinnuháskúlin Centre of Maritime Studies and Enginereering (Færøerne), Akureyri Comprehensive College (Island), Stavanger Offshore Technical College (Norge) og Greenland School of Minerals and Petroleum (Grønland). Repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne mødtes for nylig i Norge hos SOTS Course Centre. Her blev der underskrevet et fælles memorandum, hvori parterne forpligter sig til bidrage til projekt FING.

SOTS er den største af skolerne i Norge, der retter sig mod olie- og gas industri. Stavanger er hjertet i Norge for olieindustri, ifølge Müller. Det vil derfor være naturligt at arbejdet udspringer fra SOTS, der også er en velrenommeret uddannelsesinstitution med erfaring på området.

FINGprojektet skrider frem og partnerne skal mødes i Akureyri d. 6-7. september i år for at diskutere videre udvikling i arbejdet. Et af projektets mål er at opsætte en hjemmeside med relevant information på området, med resultater fra undersøgelser, indsamling, deling af data osv. og hvor landene kan udveksle viden indenfor området. Et andet formål med hjemmesiden er at være en platform for kommunikation mellem den private og offentlige sektor. Et tredje foreslået mål, er at hjemmesiden skal henvise til job muligheder indenfor sektoren.

Projektet er omfattende med høje ambitioner og tager udgangspunkt i en voksende fremtidig olie- og gassektor. Formålet med projektet er at forberede regionen til olie- og gassektoren med en kvalificeret arbejdsstyrke, der er uddannet til de barske forhold i Nordatlanten.

På billedet, fra venstre til højre:

Vilhjalmur Kristjansson (lærer og marine master in Trawlers) Comprehensive College, Island. Hans Johannes á Brúgv (Direktør) på Vinnuháskúlin Centre of Maritime Studies and Engineering, Færøerne.Hans Hinrichsen (General Manager) på Greenland School of Minerals and Petroleum, Sisimiut, Grønland og Helge Torkildsen (Rektor) på Stavanger offshore tekniske skole.

 


Print
 
leatherdyke.cc