Følg NORA på facebook for at få vores seneste anbefalinger om regionale nyheder og arrangementer 

Hovedside  » 

Canadisk invitation til samarbejde

Canada var godt repræsenteret på listen over oplægsholdere ved konferencen ’Innovation in the Nordic Marine Sector’, som den 12. maj 2009 blev afholdt i Reykjavík.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Konferencen, der blev gennemført som et led i det islandske formandskab for Nordisk Ministerråd, var tilrettelagt i et tæt samarbejde mellem det islandske <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PersonName w:st="on">fisk</st1:PersonName>eriministerium, den islandske <st1:PersonName w:st="on">fisk</st1:PersonName>eriforskningsinstitution Matis, det nordiske fiskerisamarbejde og to nordiske organisationer: Nordisk Innovationscenter (NICe) og Nordisk Atlantsamarbejde (NORA).

Af konferencens mange indlæg fremgik det tydeligt, at der findes uendeligt mange muligheder for med forskning at forbedre udnyttelsen af havets ressourcer. Samtidig med, at verden skriger efter mere <st1:PersonName w:st="on">fisk</st1:PersonName> og bedre maritime produkter, går der fortsat alt for meget til spilde af havets ressourcer.

Med afsæt i de kontakter, som NORA etablerede under en fact-finding mission til Canada i oktober 2008, var der inviteret en række interessante oplægsholdere, som repræsenterede innovationsinstitutioner, forskningsverdenen og entreprenørskab i Canadas atlantiske provinser. Den markante canadiske repræsentation afspejlede samtidig Islands prioritering af et styrket samarbejde mod vest, primært om innovation og klima.

Innovationsinstitutioner

Johannes Larsen er innovations- og netværksrådgiver hos National Research Council i Canada, hvor han særligt har ansvaret for de fire atlantiske provinser. Hans indlæg havde form af en klar invitation til samarbejde:

- Vi er meget åbne for transatlantisk samarbejde om fælles innovationsprojekter inden for <st1:PersonName w:st="on">fisk</st1:PersonName>eriet, sagde Johannes Larsen. Hvis nordiske og canadiske virksomheder kunne finde sammen om gode projekter, så ville det program, han repræsenterede – Industrial Research Assistance Programme – gerne gå ind med økonomisk støtte til den canadiske deltagelse i fælles samarbejdsprojekter.

Johannes Larsen talte på vegne af et program, som råder over store økonomiske midler til at støtte virksomhedernes udviklingsarbejde. I forbindelse med en netop vedtaget vækstpakke, som skal modvirke følgerne af finanskrisen, har den canadiske regering besluttet at tildele yderligere ca. CAD 200 mio. til dette program over de næste to år. Eftersom programmets budget for 2009 i forvejen udgjorde godt 100 mio., er der reelt tale om en fordobling – og Johannes Larsen og hans kolleger er derfor mere end nogensinde på udkig efter gode projekter.

Støtten under IRAP-programmet går til den del af et udviklingsprojekt, som vedrører technical advice – løn til ansatte og honorar til eksterne konsulenter – og altså ikke til indkøb af f.eks. udstyr eller materialer.

Entreprenører

Karl Kenny er direktør og grundlægger af virksomheden Marport, som med udspring i Newfoundland har etableret sig som en meget innovativ leverandør af akustisk teknologi til undervandsbrug. En avanceret teknologi, som finder anvendelse inden for <st1:PersonName w:st="on">fisk</st1:PersonName>eri, men også inden for f.eks. ’underwater defence, offshore energy and ocean science’.

- Fiskeriet undergår i disse år en radikal forandring. De teknologiske fremskridt har sænket priserne i detailleddet – og øget konkurrencen og nødvendiggjort en større volumen i produktionen, fastslog Karl Kenny i et meget engageret indlæg.

Det er nødvendigt med samarbejde, hvis vores kystsamfund – i hele den nordatlantiske region – skal klare de udfordringer, der følger med denne udvikling. Udfordringer, som bl.a. påvirker virksomhedernes økonomiske bæredygtighed, forvaltningen af havets ressourcer og <st1:PersonName w:st="on">fisk</st1:PersonName>erisektorens konkurrencedygtighed.

Samarbejde skal naturligvis ikke erstatte den sunde og nødvendige konkurrence mellem virksomhederne, understregede han – og introducerede begrebet: ’Pre-competion collaboration’. De nødvendige investeringer i forskning og udvikling fortsætter med at vokse, mens indtjeningsmarginerne bliver stadig mindre. Derfor er det nødvendigt at samarbejde om den grundlæggende del af FoU-arbejdet, mente Karol Kenny.

- Når vi kommer længere hen i processen, skal virksomhederne naturligvis fortsat konkurrere, så man kan give sit produkt den kommercielle fordel, som får kunderne til at vælge dit produkt.

Forskningsverdenen

Også forskningsverdenen i Canadas atlantiske provinser var markant repræsenteret – og sendte på konferencen i Reykjavík et klart signal om, at man gerne ville samarbejde med forskningsinstitutioner og virksomheder i Norden og den nordatlantiske region.

Oplægsholderne fra forskningsverdenen omfattede Timothy G. Milligan fra Bedford Institute of Oceanography, Jacques Gagnon fra Coastal Zones Research Institute og Perry Morris fra Fisheries and Marine Institute ved Memorial University, Newfoundland.

I et af panelerne sad således både direktøren for den færøske virksomhed Vónin, Hjalmar Hentze Petersen, og en repræsentant for Fisheries and Marine Institute ved Memorial University, Newfoundland, som gennem et NORA-projekt allerede har haft et flerårigt samarbejde.

Kontaktformidling

Deltagere på konferencen - og andre, som gerne vil udforske samarbejdsmulighederne i det østlige Canada - er velkomne til at kontakte NORA på nora@nora.fo.

Innovations- og netværksrådgiver Johannes Larsen tilbyder også at bistå nordiske erhvervsfolk og forskere, som ønsker at trække på hans tætte kontaktnet inden for erhvervslivet og forskningsverdenen i de canadiske atlantprovinser. Hans emailadresse er: johannes.larsen@nrc-cnrc.gc.ca.


Print
 
leatherdyke.cc