Other Sources of Funding

 

This page contains a list of other funding sources (foundations, subsidies, etc..) That may be relevant when implementing projects in NORA countries. It is our hope that the rich, but by no means complete list can be a useful tool for identifying:

 • Alternative funding options in cases where NORA unable to support, for example. for projects involving only partners in one of the NORA countries
 • Additional funding sources for projects applying for support from NORA

NORGE

Finnmark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 • www.ntfk.no - Diverse støtteordninger i Nord-Trøndelags Fylkeskommune

Møre og Romsdal fylke

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Regionale forskningsfond

Barentssekretariatet

Sametinget

Generelt for hele Norge

ISLAND

Kultur- og undervisningministeriet

- Bókmenntasjóður (Litteratur) - Støtte til islandsk litteratur og oversættelse af bøger.
- Fornleifasjóður (Fond for kultur minder) - Støtte til bl.a. arkælogisk forskning.
- Íþróttasjóður (Idræt) - Støtte til idrætsorganisationer, projekter og forskning.
- Kvikmyndasjóður (Film og TV) - Støtte tilfilm og tv-produktion.
- Listir og önnur menningarmál - Støtte til kunst og kultur.
- Safnasjóður (Museer) - Støtte til museer,som ikke er stats-ejede.
- Styrkir Snorra Sturlusonar - Støtte til udenlandske forskere (humaniske fag), forfattere og oversættere i forbindelse medophold i Island.
- Tónlistarsjóður (Musik) - Støtte til komponister og til præsentation af islandsk musik.
- Æskulýðssjóður (Ungdom) - Støtte til bl.a. ungdomsprojekter.

Innovationscentret

 • www.nmi.is/ - Det islandske Innovationscenter har bl.a. følgende støtteordninger:

- Átak til atvinnusköpunar - Støtte til små projekter, SME oginnovation.
- Frumkvöðlastuðningur - Støtte til entreprenører og SME uden for Reykjavik-området.
- Framtak - Støtte fra idé til produkt eller tjeneste.
- Skrefi framar -Støtte til rådgivning for innovation eller omstilling.

Statsministeriet

- Gjöf Jóns Sigurðssonar (Jóns Sigurdsson‘s gave) - Støtte til videnskab og forskningsmæssige udgivelserinden for islandsk historie, litteratur m.m.
- Grænlandssjóður (Grønlandsfonden) - Støtte til projekter, som styrkerforholdet mellem Grønland og Island, tekst på dansk på hjemmesiden.
- Jafnréttissjóður (Ligestilling) -Støtte til forskning angående ligestilling.
- Þjóðhátíðargjöf Norðmanna - Støtte tilrejser fra Island til Norge, f.eks. til konferencer eller andet, som skal styrke forhold mellem landene.
- Þjóðhátíðarsjóður - Støtte til organisationer, institutter og andre, som skal bevare kultur og kulturminder i Island.

Fiskeriforskningsfonden

 • www.avs.is/(AVS Rannsóknarsjóður í sjávarútvegi) – Støtte til projekter inden for marine ressourcer

Forskningscenteret

- Rannsóknasjóður - Forskningsfond.
- Tækniþróunarsjóður -Teknisk udviklings fond. Teknisk udvikling og innovation, for bedre kompetance indenfor erhvervslivet.
- Tækjasjóður - Støtte inden for forskning til at købe teknisk udstyr.
- Fyrirtækja- og stofnanastyrkir - Støtte til samarbejde mellem erhvervslivet, universiteter og offentlige instutitioner.

GRØNLAND

Greenland Holding

Udenrigsdirektoratet

Departementet for Sundhed

NunaFonden

 • www.nunafonden.gl- Støtte til erhvervsmæssige, almennyttige og velgørende formål i Grønland

Grønlandsbanken

 • www.banken.gl - Støtte til at fremme Grønlands erhvervsliv og til innovation

FÆRØERNE

Forskningsrådet

 • www.gransking.fo (Granskingarráðið) - Støtte tilforskning og udvikling og innovation

Fiskeriforskning

 • www.fvg.fo (Fiskivinnugransking) - Støtte tilforskning, udvikling og innovation indenfor maritime ressourcer

Fonden til Erhvervsfremme

 • www.vfg.fo (Vinnuframagrunnurin) - Støtte til erhvervsfremme, f.eks. produktudvikling, turisme, innovation og deltagelse på messer

Indenrigsministeriet (Innlendismálaráðið)

 • www.imr.fo - Indenrigsministerier har bla. disse støttemuligheder.

- Støtte til miljø- og naturværns aktiviteter.
- Støtte til de små og afsidesliggende øer. Støtten gives til at fremme udviklingen i lokalsamfundene.
- Støtte til alternative energiprojekter.
- Støtte til træplantning.

Færøernes Universitet

Tórshavn kommune

EIK

 • www.eik.fo - Støttetil forskning og forskingsrelaterede aktiviteter

REGIONALE

NATA

 • www.northatlantic-islands.com - Støtte til projekter og produktudvikling inden for turismesektoren gennem NATA (North Atlantic Tourism Association)

Vestnordenfonden

 • www.vestnorden.is- Giver lån og garantier til virksomheder i Grønland og Færøerne, samt islandske virksomheder til samarbejdsprojekter med enten færøske eller grønlandske virksomheder.

Print
 
leatherdyke.cc