Følg NORA på facebook for at få vores seneste anbefalinger om regionale nyheder og arrangementer 

SENESTE NYHEDER FRA NORA

Høgni Hoydal, Minister of Fisheries of the Faroe Islands, hosted the first Large Ocean Nations Forum...

NORA indkalder til projektforslag med ansøgningsfrist den 2. oktober 2017. Projektstøtten kan...

Hvussu verður úrslitið, tá 11 viðurkendir, norðurlendskir sniðgevar skulu framleiða nýmótans...

Mainpage  » Information  » 

Syv nordatlantiske samarbeidsprosjekter får støtte fra NORA

Nordic Entrepreneurship Islands fra Nordisk ministerråd.

Bærekraftig turisme er et av NORAs prioriterte innsatsområder, også i den nye strategiperioden. Tre av prosjektene som fikk bevilget penger i denne søknadsrunden var turismeorienterte, hvorav to fikk mindre bevilgninger til videreutvikling av prosjektidé og partnerskap, med fokus på henholdsvis uværsturisme og content marketing innenfor opplevelsesturismen. Det tredje prosjektet er et klyngesamarbeid som trekker sammen aktører innenfor turismen og bioøkonomien.

Det ble også bevilget prosjektutviklingsstøtte til et prosjekt om IKT i eldresektoren. Leveranse av velferdstjenester i en region preget av store avstander og manglende er et prioritert område, og IKT er et viktig innsatsområde for å bekjempe avstandsutfordringene.

Elektrifisering av båter og skip, med særlig vekt på kystnær fisketurisme, kombinerer strategiprioritetene grønn energi og bærekraftig turisme i et prosjekt. NORA har også tidligere støttet prosjekter innenfor bransjen, bl.a. elektrifisering innenfor hvalsafari.

Et nytt innsatsområde i den nye strategien er kreative industrier. Det første prosjektet som fikk støtte under denne prioriteten er en talentlab for unge, vestnordiske filmskapere som skal arrangeres i forbindelse med filmfestivalen i Tórshavn.

Det siste prosjektet som fikk bevilget støtte er en nordatlantisk konferansen om innovasjon i undervisning, som bl.a. bygger videre på det nordiske prosjektet om Nordic Entrepreneurship Islands.

NORA mottok 32 søknader i denne prosjektrunden, og syv prosjekter fikk bevilget støtte. Til sammen utgjorde bevilgningene DKK 1.617.500. 


Print
 
leatherdyke.cc