Guide til projektstøtte

NORA bevilger støtte til samarbejdsprojekter, som inddrager partnere fra mindst to af de fire NORA-lande (Grønland, Island, Færøerne og Kystnorge).

I NORAs Strategiprogram 2017-2020 er følgende hovedudfordringer i regionen udpeget som særlige fokusområder for NORAs projektstøtte:

  • Kreative industrier. Med 'kreative industrier' henvises til aktiviteter, som udspringer af individernes kreativitet, viden og talenter, og som medfører et velfærds- og arbejdspotentiale via generering og udnyttelse af intellektuel kapital. NORA prioriterer projekter, som har et erhvervsmæssigt eller kommercielt potentiale.
  • Grøn energi. Grønne energiløsninger skal udvikles og implementeres på land og til søs. NORA prioriterer projekter som adresserer grønne løsninger i skibe samt i tyndt befolkede områder.
  • Bioøkonomi. Nyskabelser skal medvirke til udvikling af værdikæder på uudnyttede ressourcer, nye værdikæder og bæredygtige fødevaresystemer. NORA prioriterer projekter som udvikler lokale gastronomiske værdikæder, adresserer kortrejst mad, distribution af traditionel mad i regionen, eller gør brug af uudnyttede eller svagtudnyttede ressourcer.
  • Bæredygtig turisme. Turismen skal bidrage til diversificering af regionens sårbare økonomier, samtidig med at turismeindustrien gøres mere bæredygtig. NORA prioriterer projekter som styrker turismen i udkantsområderne. Endvidere innovative og bæredygtige turismeprodukter og -koncepter. Regionens kulturarv bør ses som et af udgangspunkterne i produktudviklingen.
  • Informations- og kommunikationsteknologi. IKT er en vigtig komponent i overvindelsen af afstande. NORA ønsker at medvirke til at udvikle IKT løsninger, som er tilpasset regionen.
  • Velfærdstjenester. Samarbejde i regionen, som adresserer udfordringerne med de store afstande og manglende kritisk masse af fagfolk og patienter/klienter, er grundlæggende for regionens fremtid. NORA vil prioritere udvikling af relevante regionsspecifikke løsninger.
  • Maritim sikkerhed/beredskab. Den øgede skibstransport i Nordatlanten og Arktis skaber nye, komplicerede udfordringer i regionen. NORA ønsker at sætte fokus på de relevante udfordringer og mulige løsningsmodeller. 

NORA har desuden fokus på at udvikle samarbejdet med Nordens naboer i vest. NORA ser derfor gerne projekter, som også inddrager partnere fra især Canada og de skotske øer.

NORA støtter projekter af meget forskelligartet natur. Fælles for projekterne er imidlertid, at de alle er relevante i forhold til organisationens overordnede målsætning: At skabe en kraftfuld nordatlantisk region med en stærk, bæredygtig økonomisk udvikling.

Du kan bruge denne guiden til projektansøgning, hvis du vil have gode råd og vejledning om NORAs projektmidler. I "Vi overvejer at søge" og "Vi skriver på en ansøgning" kan du få svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå, hvis du overvejer at søge eller skriver på en konkret ansøgning. I "Vi har fået bevilliget penge" og "Vi er i gang med projektet" kan du læse nærmere om betingelser for rapportering og udbetaling af midler, hvis dit projekt modtager støtte. Hvis du klikker på "Vi er ved at afslutte projektet" kan du læse om kravene til rapport og regnskab i forbindelse med projektafslutningen.

2. oktober 2017 er sidste frist for at søge projektstøtte i den igangværende ansøgningsrunde.

Print
 
leatherdyke.cc